Loading...
第 12 課 過年
對話組一
 
 
1
若紅包對哪位(仔)來个?
你的紅包從哪裡來的?
這係大人分𠊎个。
這是大人給我的。
若紅包裡背係放麼个?
你的紅包裡面是放什麼?
裡背有放兜(一息)錢。
裡面有放一些錢。
你會用紅包來買哪兜東西?
你會用紅包買哪些東西?
買𠊎自家想愛用个東西。
買我自己想要用的東西。
對話組二
 
 
2
天光日係若个生日無?
明天是你的生日嗎?
係啊!你愛來吾生日會無?
是啊!你要來我的生日會嗎?
好!在哪位呢?
好?在哪裡呢。
在吾屋家,會有好食个哦!
在我家,會有好吃的喲!
恁好!𠊎會去。
這麼好!我會去。
𫣆俚(𠊎等)大家共下過生日囉!
我們大家一起過生日囉 !
對話組三
 
 
3
你有收著紅包無?
你有收到紅包嗎?
𠊎收著六個紅包,當(蓋)歡喜!
我收到六個紅包,很開心!
𠊎乜收著六個紅包。
我也收到六個紅包。
該你會用紅包个錢去做麼个?
那你會用紅包去做什麼?
𠊎會去買新衫,你咧(呢)?
我會去買新衣服,你呢?
𠊎會請大人摎(同)𠊎收好來。
我會請大人幫我收好。