Loading...
第 3 課 123木頭人
對話組一
 
 
1
若功課都做好吂(了無)?
你功課都做好了嗎?
𠊎都寫好咧(了)。
我都寫好了。
轉(歸)屋下後,愛出來尞無?
回家後,要出來玩嗎?
好啊!𫣆俚(𠊎等)行路去公園尞。
好啊!我們走路去公園玩。
你想愛踢球、跳索仔抑係囥(庰)人尋?
你想要踢球、跳繩還是鬼抓人?
𠊎愛搞飛盤,𠊎會帶去。
我要玩飛盤,我會帶去。
好,𠊎先轉(歸)去放書包、換衫褲!
好,我先回去放書包、換衣服!
𠊎會在公園門口等你。
我會在公園門口等你。
對話組二
 
 
2
你用爬个,看起來當好笑(蓋好㖸)。
你用爬的,看起來好好笑。
走到會死咧(了),停下來坐一下。
跑得快要死了,停下來坐一下。
停動來停動去,肚屎當枵(蓋肚飢)呢!
動來動去,肚子好餓喔。
打開背包看有食个無?
打開背包看看有吃的嗎?
𠊎伸入去摸看看(看啊)。
我伸進去摸看看。
有拿著好食个無?
有拿到好吃的嗎?
仰仔係梳子(仰係梳仔呢)?
怎麼是梳子?
可能無帶著食个。
可能沒有帶到吃的。
公園愛關咧,𫣆俚來轉(𠊎等來歸)!
公園要關了,我們回去吧!
對話組三
 
 
3
𠊎轉來咧(𠊎歸來了)!像係鼻著香香个。
我回來了!好像聞到香香的。
今晡日煮當(蓋)多好食个。
今天煮很多好吃的。
看到口涎水愛流下來咧(了)!
看到口水要流下來了!
先去摎手洗洗啊(先去洗手)。
先去把手洗一洗。
𠊎去喊阿婆過來食飯。
我去叫奶奶過來吃飯。
愛牽阿婆慢慢行(定定仔行)哦!
要牽奶奶慢慢走喔!
食飽飯,𠊎愛用文字來寫今晡日好笑(㖸)个事(情)。
吃飽飯,我要用文字寫今天好笑的事。
你也(乜)做得先講分𠊎聽看看(看啊)!
你也可以先說給我聽看看!